ประกาศองค์การขนส่งวลชนกรุงเทพ เรื่อง ขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 19 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
04/10/2559 - 13/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
04/10/2559 - 13/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/10/2559
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 3, 2559