ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 001/2557 เรื่อง ขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 59 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
03/10/2557 - 17/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
03/10/2557 - 17/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/10/2557
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 2, 2557