ประกาศร่าง TOR เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มิถุนายน 20, 2565 - พฤหัสบดี, มิถุนายน 23, 2565
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,500,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ