ประกาศร่าง TOR ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และ 8 ครั้งที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, มกราคม 18, 2562 - ศุกร์, มกราคม 25, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
128,886,840.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ