ประกาศร่าง TOR ประกาศประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 37 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
อีเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, พฤษภาคม 23, 2559 - พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2559
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,556,104.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: