ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV 300 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, สิงหาคม 28, 2562 - ศุกร์, กันยายน 6, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,855,987,770.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ