ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, ธันวาคม 27, 2562 - พุธ, มกราคม 8, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
28,275,200.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ