ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักาณ์องค์การ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, ธันวาคม 9, 2562 - ศุกร์, ธันวาคม 13, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,083,680.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ