ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27, 2563 - พฤหัสบดี, มีนาคม 5, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
28,275,200.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ