ประกาศร่างวิจารณ์ TOR เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, เมษายน 27, 2566 - จันทร์, พฤษภาคม 8, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
72,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ