ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่แพรกษา เขต 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1084980
วันที่รับเอกสาร: 
10/04/2558 - 23/04/2558
วันที่ยื่นซอง: 
11/05/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/05/2558
ราคากลาง: 
982,260.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
16,050.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
16,050.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 27, 2558