ประกาศราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วันที่ประกาศ: 
08/06/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วีธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
23,814,000.00 บาท