ประกาศราคากลาง จ้างว่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร 1,749 คัน เดือน ส.ค.66

วันที่ประกาศ: 
12/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
80,067,260.90 บาท