ประกาศยกเลิก สอบราคาว่าจ้างทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่เกิดการแข่งขัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 9, 2559