ประกาศยกเลิก จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งสำนักงานใหญ่ จำนวน 26 จุด ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1551500
วันที่รับเอกสาร: 
25/05/2559 - 03/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
15/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/06/2559
ราคากลาง: 
1,551,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายละเอียดคุณลักษณะคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 11, 2559