ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
1268675.51
วันที่รับเอกสาร: 
15/08/2566
วันที่ยื่นซอง: 
08/08/2566 - 17/08/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/08/2566
ราคากลาง: 
1,268,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 15, 2566