ประกาศผู้ชนะ ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
1,111,000.00
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1,021,636.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1,021,636.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 26, 2560