ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง (งบลงทุนปี 2558)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2,346,600
วันที่รับเอกสาร: 
24/12/2557 - 30/01/2558
วันที่ยื่นซอง: 
24/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/10/2557
ราคากลาง: 
2,204,198.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด
2,199,698.00
บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จำกัด
2,195,198.00
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
2,199,198.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จำกัด
2,182,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 31, 2557