ประกาศผู้ชนะเช่าอู่พุทธมณฑลสาย 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
3956000
วันที่รับเอกสาร: 
31/01/2561
วันที่ยื่นซอง: 
31/01/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/01/2561
ราคากลาง: 
3,956,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นางเจริญ แตงอ่อน
3,612,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นางเจริญ แตงอ่อน
3,612,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 31, 2561