ประกาศผู้ชนะประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2538853.20
วันที่รับเอกสาร: 
27/08/2558 - 01/09/2558
วันที่ยื่นซอง: 
08/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/09/2558
ราคากลาง: 
2,418,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ช ชำนาญ จำกัด
2,274,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ช ชำนาญ จำกัด
2,274,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 27, 2558