ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
5085000
ราคากลาง: 
5,085,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โซลูชั่น ซิสเต็ม ซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
5,136,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท จี เอ็ม จักรกล จำกัด
ราคา: 
5,457,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเม้นท์ จำกัด
ราคา: 
5,040,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเม้นท์ จำกัด
ราคา: 
5,040,000.00
วันที่ประกาศ: 
26/03/2562