ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น 2 ชั้น ( วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )

เลขที่ประกาศ: 
H-60-X-PA-0014
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
ราคา: 
22,052.70
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
20,223.00
วันที่ประกาศ: 
31/01/2562