ประกาศผู้ชนะการแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน

เลขที่ประกาศ: 
ช.ผอก.ฝรอ.1 56/62 ลว.27 ส.ค.62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด
ราคา: 
12,928,000.00
หมายเหตุ: 
แลกเปลี่ยน 2 คัน ราคา/คัน 6464000
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รวมเศษชลบุรี 83 จำกัด
ราคา: 
12,880,000.00
หมายเหตุ: 
แลกเปลี่ยน 2 คัน ราคา/คัน 6440000
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด
ราคา: 
12,928,000.00
วันที่ประกาศ: 
30/08/2562