ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างกำจัดปลวก (สนญ.)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด
24,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด
24,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 13, 2561