ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
3105140
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิสจำกัด
2,966,040.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
3,091,872.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
2,966,040.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 15, 2560