ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม /เดือน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ยูโร - กราฟิคส์ (88) จำกัด
449,400.00
หจก.อุดมศึกษา
443,408.00
บริษัท สุรศิริ จำกัด
539,280.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท ยูโร - กราฟิคส์ (88) จำกัด
359,520.00
จำนวน 8000 เล่ม ราคา เล่มละ 6 บาท รวม 7 เดือน
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 6, 2560