ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 19 ตัว (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0025
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
ราคา: 
55,677.45
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
ราคา: 
55,677.45
วันที่ประกาศ: 
25/01/2562