ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณฟุตบาทริมกำแพงท้ายอู่แสมดำ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน เอ ที ดี ซัพพลาย
29,917.20
ห้างวิโรจน์กลการซัพพลาย
32,956.00
ห้าง ปุณภาเซลส์
31,297.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน เอ ที ดี ซัพพลาย
29,917.20
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 6, 2561