ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับปรุงอากาศ จำนวน 8 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3,743.93
บริษัท ธนาคม ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
4,381.65
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3,743.93
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561