ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อเบ็นซ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
6,825.00
บ.บีเอออโตโมทีพ จำกัด
6,850.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
6,855.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
7,302.75
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 14, 2561