ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารปรับอากาศยี่ห้อเบ็นซ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
1,560.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
1,570.00
ร้าน บีเอโอโตโมทีพ
1,580.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
1,669.20
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 8, 2561