ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED ขนาด 10.5W แบบเกลียว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
1,423.10
ร้านที.อาร์.พี.ชัพพลาย
1,540.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
1,423.10
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2561