ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร RICOH รุ่น Aficio SP3500SF จำนวน 1 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0015
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วีธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
5,029.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
ราคา: 
5,350.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
5,029.00
วันที่ประกาศ: 
22/01/2562