ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถใช้งานทะเบียน 91-0256 กทม.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บ.ชัยโชติรวมยาง จำกัด
11,128.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บ.ชัยโชติรวมยาง จำกัด
11,128.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 27, 2561