ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้ประจำสำนักงาน เดือนมีนาคม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านเอทีดี ซัพพลาย
25,842.64
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านทีดี ซัพพลาย
25,842.64
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 12, 2561