ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท หนึ่งแปด ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
520,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ชัยมลล์ จำกัด
ราคา: 
486,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคา: 
300,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคา: 
300,000.00
วันที่ประกาศ: 
10/07/2562