ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0023
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
340.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
340.00
วันที่ประกาศ: 
01/02/2562