ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
91,235.69
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
105,086.84
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
131,939.56
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
91,235.69
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 20, 2561