ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
32,655.33
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
32,655.33
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 7, 2561