ประกาศประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดต้้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
72000000
วันที่รับเอกสาร: 
03/07/2566 - 07/08/2566
วันที่ยื่นซอง: 
08/08/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/08/2566
ราคากลาง: 
72,000,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 3, 2566