ประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 11, 2558 - อังคาร, มิถุนายน 23, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,798,092.80
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: