ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่สวนสยาม เขตกาเรดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วงเงินงบประมาณ: 
347000
วันที่รับเอกสาร: 
30/10/2561 - 07/11/2561
วันที่ยื่นซอง: 
08/11/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/10/2561
ราคากลาง: 
312,530.88
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2561