ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วงเงินงบประมาณ: 
12000000
วันที่รับเอกสาร: 
20/06/2562 - 28/06/2562
วันที่ยื่นซอง: 
01/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/07/2562
ราคากลาง: 
540,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2562