ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ จำนวน 230 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
27/04/2561 - 22/05/2561
วันที่ยื่นซอง: 
23/05/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/05/2561
ราคากลาง: 
12,595,059.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 27, 2561