ประกาศขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 2 คัน โดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
09/08/2561 - 03/09/2561
วันที่ยื่นซอง: 
04/09/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/09/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 9, 2561