ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดรถยนต์นั่งแบบปิคอัพ และรถช่าง จำนวน 6 รายการ (6 คัน) ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
12/01/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/02/2565
ราคากลาง: 
120,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 12, 2565