ประกวดราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
46877235
วันที่รับเอกสาร: 
16/05/2561 - 04/06/2561
วันที่ยื่นซอง: 
05/06/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/06/2561
ราคากลาง: 
46,877,235.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 16, 2561