ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
128886840
วันที่รับเอกสาร: 
18/02/2562 - 19/03/2562
วันที่ยื่นซอง: 
20/03/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/03/2562
ราคากลาง: 
128,886,840.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2562