ประกวดราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
586360
วันที่รับเอกสาร: 
11/11/2558 - 19/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
02/12/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/12/2558
ราคากลาง: 
570,096.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.เปรมปิติ
518,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.เปรมปิติ
518,400.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558