ประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
950000
วันที่รับเอกสาร: 
17/10/2557 - 28/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
07/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/11/2557
ราคากลาง: 
596,400.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
595,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
595,200.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 7, 2557